1/7
Zapytaj o wydruki tej pracy
2/7
Zapytaj o wydruki tej pracy
3/7
Zapytaj o wydruki tej pracy
4/7
Zapytaj o wydruki tej pracy

Cztery strony

Każda z fotografii została wykonana około 500 metrów od wieży Pałacu Kultury w Warszawie; po jednym zdjęciu na każdą ścianę. Używając budynku jako punktu odniesienia, można unaocznić jak na jednym kilometrze kwadratowym w centrum stolicy można znaleźć reprezentanta każdej większej idei architektonicznej ostatnich stu lat. Te idee istnieją ze sobą nie jako ciągłość, raczej są sekwencją gwałtownych zerwań pokazujących jak przestrzeń miasta była i jest wykorzystywana przez przeciwstawne sposoby porządkowania.

5/7
6/7