CZTERY STRONY

 

Każde ze zdjęć zostało zostało wykonane z odległości około 500 metrów od głównej części Pałacu Kultury. Używając jego wieży jako punktu odniesienia łatwo zauważyć, jak  centrum Warszawy na niespełna kilometrze kwadratowym tworzy przegląd głównych form tkanki miejskiej XX wieku; kamienic czynszowych, socrealizmu, bloków wielkopłytowych, klasycznych przykładów modernizmu, wysokościowców i galerii handlowych.

2017

© Baltazar Fajto 2018