CZARNE TWARZE

Zdjęcia były wykonywane w Nord-Pas-de-Calais w dwóch rodzajach przestrzeni – opuszczonych domach górniczych oraz nieczynnych kopalniach. Francuskie osiedla górnicze były budowane tak by przylegały do kopalni, oddzielano je od reszty miasta torami kolejowymi, dbano by blisko znajdował się kościół. Szeregowy górnik miał mieć jak najmniej powodów do opuszczania swojego codziennego otoczenia. Urbanistyka redukująca całość życia rodzin górników do kopalni była elementem sprawowania kontroli, zapobiegała buntom. Składające się z przeciwstawnych sobie cech przestrzenie pracy i domu (duże – małe, zimne – ciepłe, zapamiętane – zapomniane) funkcjonowały związane w ścisłym, zamkniętym obiegu.

 

Projekt realizowany w ramach kolektywnego projektu fotograficznego Black Faces of Europe, dotyczącego górnictwa w regionach Nord, Pas de Calais i Górnego Śląska.

2014 – 2015

© Baltazar Fajto 2018